İNTERNET REKLAMCILIĞI

İnternet Reklamcılığı bir çok konu ile bağlantılı olarak ilişkilendirilebilecek gelişmiş reklamcılık türlerinden biridir. İnternet Reklamcılığı; gazete, televizyon, radyo gibi mecralarla  yayınlanan reklam kampanyalarıyla karşılaştırıldığında İnternet tabanlı reklamlar hem ölçümlendirilebilir olmasıyla hem de daha düşük maliyetle daha fazla kitlelere ulaşabilmesiyle ön plana çıkmaktadır. İnternet’in son yıllarda aldığı hal ile dünya üzerindeki herhangi bir bilgiye en kısa sürede ulaşılabilmesini sağlayan bir kitle iletişim aracı olduğu düşünürsek, İnternet Reklamcılığı etkin ve doğru yollar seçilerek planlı çalışmalarla yürütüldüğünde hedef kitlenize ürün ve hizmetlerinizi en kolay şekilde tanıtmanızı sağlayabilecek bir reklamcılık türüdür.

Bugün İnternet Reklamcılığı; bir çok firmanın gerek satışlarını arttırma, gerekse kurumsal kimlik ve imajını göstermek amacıyla kullandığı bir vizyon, pazardır. İnternet Reklamcılığı, bir firmanın Pazarlama Stratejilerine uyarlanarak yapılan stratejik reklam çalışmalarıdır.

İnternet Reklamcılığı Hedefleri:

  • Firmanın kendisini, ürünlerini ve servislerini tanıtmak.
  • Firmanın mevcut ve potansiyel müşterileri ile iletişimini sağlamak.
  • Firmanın servislere olan ilgi, özendirme ve satışları arttırmak.

İnternet Reklamcılığı Türleri

Web Sitesi

 İnternet üzerinde insanların ulaşabildiği bir site oluşturmak; yazılı, resimli hatta sesli,görüntülü olarak şirketin vermek istediği mesajları, bilgilendirmeleri, servis ve ürünleri mevcut ve potansiyel müşterilere ulaştırmanın en kolay yollarından biridir.

Arama Motoru Reklamcılığı

 İnternet üzerinde bir konuda bilgi almak isteyen insanların ilk başvurduğu kaynaklar Arama Motorlarıdır, dünya üzerinde insanların günde milyarlarca sorgu ile arama işlemi gerçekleştirip aradıkları bilgiye ulaşmak istedikleri düşünüldüğünde, Arama Motorları internetin en önemli organik ziyaretçi kaynaklarından biridir.

Email Reklamcılığı

 bir ürün, hizmet, bildiri hakkında müşteri ya da hedef kitlenize email yolu ile yapılan reklamcılık türüdür, günümüzde her ne kadar Email Reklamcılığı suistimal edilerek “Spam Mail” kavramına dönüşsede, doğru bir şekilde kullanıldığında Email Reklamcılığı, isterseniz sitenizi, isterseniz direkt olarak ürün ve hizmetlerinizi tanıtmanın hızlı yollarından biridir. Düzenli olarak yapılan Bülten şeklinde Toplu Mail Gönderimleri ile hem hedef kitlenizle daha fazla etkileşim içinde olabilir hem de sizinle alakalı gelişmeleri herhangi bir zahmete girmeden ulaşmaları sağlanmaktadır.

Banner Reklamcılığı

 İnternet siteleri üzerinde belirli bir ücret karşılığında reklam yerleşimlerine ilgili görsel ya da hareketli resimlerin konularak hedef kitleye ulaşmayı hedeflemektedir. Banner Reklamcılığı; doğru hedef kitlenin analiz edildiği ve talebin olabileceği siteler üzerinde doğru yerleşimde, doğru şekilde uygulandığında direkt olarak Satışa Yönelik etki gösteren önemli bir İnternet Reklamcılığı parçasıdır.

Reklamlar

Reklam ve Cinsel Ögelerin Kullanımı

İnsanlık tarihi kadar eski olan cinsellik konusu, tarihin birçok aşamasında insan ve toplum hayatında etkin bir rol oynamıştır. Bunun bilincinde olan reklam üreticileri de pek çok ürünün kıyasıya rekabet ettiği pazarda farklılık yaratmak amacıyla “seks her zaman satar” düşüncesini benimseyerek reklamlarda cinselliği kullanmışlardır.

Reklam piyasasında muazzam bir yığılma söz konusudur. Pazarlamacılar tüketicileri yakalamak için daha radikal yollara başvurmuşlardır. Bu popüler taktiklerden biri de açık cinsel görüntülerin kullanılmasıdır.

Pek çok araştırmacıya göre, tanıtımlarda cinselliğin kullanılması güçlü, canlı, uzun ömürlü markaların yaratılmasına katkı sağlamaktadır. Güçlü bir uyarı etkeni oluşturmakta ve tüketicileri satın alma, hatırlama yönünde motive etmektedir. Cinsel uyarının, halk yığınları üzerinde ki yansıması, keşfedildiğinden bu yana, markalar cinselliği daha fazla kullanma eğilimine girmişlerdir. Çünkü bu özellik, doğru kullanıldığında dikkat çekici, mesajını veren ve ikna eden reklama dönüşebilmektedir. Cinsel uyarı içeren tasarımlar, ürün satışlarına büyük bir etki ile yansımaktadır. Yapılan araştırmalar bu tip çalışmaların diğerlerine oranla %77 daha fazla hatırlandığını ortaya koymuştur.

Cinsel içerikli reklamlar birçok farklı şekilde olabilmektedir. Örneğin çıplaklığın çeşitli aşamalarındaki modeller ve yalnız ya da başkalarıyla birlikte müstehcen tavırlar sergileyen modeller. (Dal Anıl, Şener Gülcan “Cinsel Öğelerin Reklamda Kullanımı” akt. Reichert, 2003, s. 15 ) Ayrıca reklam, çift anlamlı sözler, imalı ifadeler, bilinçaltının algısına yönelik cinsel imgeler ve cinsellikle ilgili vaatleri de kullanmaktadır. Bu tarz cinsel içerik ve imgeler, tüketicinin cinselliğe olan ilgisini kışkırtmaya ve romantik duyguları körüklemeye yaramaktadır.

Bir çalışmada genç bir adam bir reklamda neyi seksi bulduğunu şöyle anlatmaktadır: “Bedenini sıkıca sarmış dar bir Guess blucin giymiş bir kadın. Üzerinde de boyundan askılı, sırtı açık ve derin göğüs dekoltesi olan bir bluz vardı.” Genç bir kadın da benzer şekilde reklamlardaki modellerin fiziksel özelliklerini seksi olarak tanımlamıştır: “Kadın veya erkek teninin bolca görünmesi bana seksi geliyor. Çıplaklık bana cinselliği çağrıştırıyor. Aynı şekilde kışkırtıcı giysiler içindeki insanlar da” .